Home

Nieuwsbrief september 2017

 

Beste clubleden en Ford fanaten,
We gaan op 4 november 2017 alweer aan de derde editie beginnen van onze onderdelen dag in de nieuwe hal te Barneveld. De mooiste locatie tot nu toe in de vele jaren dat we dit doen.

Aan deze mooie locatie hangt echter wel een behoorlijk prijskaartje.

Doordat de gemeente Barneveld ons nog tegemoet komt met een subsidie (overgangsregeling) is het nog steeds betaalbaar voor ons in Barneveld.

Deze overgangsregeling wordt langzaam afgebouwd en voor 2018 heeft dit direct gevolgen voor onze organisatie.

Om onze onderdelen dag te redden zijn wij genoodzaakt om extra middelen binnen te halen.

Een mogelijkheid daarin is om entree te gaan heffen. Er zijn gemiddeld zo’n vijfhonderd bezoekers. Als we een entreeprijs hanteren van 3 euro per persoon is deze leegte opgevuld.

Voor de uitvoering van de beurs op 4 november a.s. wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van 3 euro per persoon. We gaan een collectebus neer zetten met daar bij de benodigde info hier omtrent. Dit ook om te kijken naar de bereidwilligheid van jullie om dit leuke evenement in stand te houden.

Er van uitgaande, dat eenieder ons hierin steunt.
B.v.d. en met vriendelijke groet
Organisatie Ford onderdelen dag.

 

De inschrijving is weer gestart via  www.fordonderdelendag.nl

De grootste FORD onderdelen beurs!